Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021  

Bộ Tài chính không đồng ý giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô

Qua tổng kết, rà soát chính sách hỗ trợ nêu trên, Bộ Tài chính thấy rằng đề nghị giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô đăng ký mới là không phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Top