Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021  

Cước phí vận chuyển từ thị trường châu Á sang Âu - Mỹ sẽ vẫn duy trì ở mức cao

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) cho biết cước phí vận chuyển container sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm 2021.

Top