Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021  

Bộ TN&MT họp hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ngày 11/5, thông qua hình thức họp trực tuyến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phiên họp đầu tiên với với Ban soạn thảo, Tổ biên tập để hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Top