Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021  

Đông Anh: Khu sinh thái 'khủng' xây dựng trên đất nông nghiệp, vì sao chưa xử lý?

Khu sinh thái Vườn Xuân tại địa bàn xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng một số nhà hàng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công ích biến tướng hoạt động kinh doanh... Thực trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Top