Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021  

Lạng Sơn sẽ có thêm khu công nghiệp gần 600 ha

HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa thống nhất thông qua Đề án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỷ lệ 1/5.000, thuộc địa giới hành chính của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng.

Top