Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021  

Thí điểm thu thuế cho thuê nhà chung cư

Các chung cư quận 11 trong diện thí điểm làm chặt thu thuế cho thuê căn hộ, theo kế hoạch chống thất thu ngân sách của TP HCM.

BRG
Top